logo czesko-polska witryna internetowa

česko-polská internetová stránka

 home | obsah | aktual | kultura | linky |

www.cepol.stosunki.p  -   czesko-polska witryna internetowa * česko-polská internetová stránka  -  www.cepol.tk

Polsko

Poláci si všimli instalace Černého v Bruselu

cepol 13.1.2009 Internetový informační portál onet.pl píše o kontroversní instalaci českého výtvarníka Davida Černého v sídle  Rady EU. Každou z členských zemí ztvárnil výtvarník z daného státu nějakýk karikaturním způsobem, který má vystihovat buďto stereotypy nebo vady (a v některých případech snad  i positivní postřehy) své země. POlský umělec Leszek Hirszenbach svou vlast představil kresbou kněží třímajících "gejovskoý" prapor (čili vlajku s barmami symbolisujícími homoseksuály). Má to údajně vystihnout tu skutečnost, že Polsko dosud nerespektuje práva menšin, protože stát žije v zajetí vise diktované klérem - ve společnosti převládají konservativní hodnoty bránící pocodu tolerance.

Portál onet.pl uvádí, že pro euroúředníky procházející kolem instalace je Polsko takto ztvárněné bezpečně rozpoznavatelné.

Informace však, na rozdíl od běžných standardů na portálu, nevzbudila příliš velký zájem a pod textem se nerozpoutala žádná vášnivá debata, což je běžné u naprosté většiny textů.

 kodowanie ISO-8859-2