logo czesko-polska witryna internetowa

česko-polská internetová stránka

 home | obsah | aktual | kultura | linky |

www.cepol.stosunki.p  -   czesko-polska witryna internetowa * česko-polská internetová stránka  -  www.cepol.tk

Polsko

Krise se plíží

 

Cepol 27. ledna 2009 Jakkoliv polské ministerstvo financí a s ním i celá vláda uklidňují, že zemi krise nehrozí, něco nedobrého se už děje. Průmysl a celou produkci může totiž letos bolestně zasáhnout tah polských energetických firem, které díky uvolnění cen za elektrickou energii, vesele zvyšují ceny. Letošní zdražení pro odběratele z průmyslu může dosáhnout od 40 do 90% ve srovnání s cenami v loňském roce. Jak píše Gazeta Wyborcza na příkladu krakovského pekaře Janusza Halagardy, situace opravdu není optimistická. Tento pekař v lednu dostal účet za proud, nejprve si myslel, že jde o omyl, ale nešlo – účet je vyšší o 20 000 zlotých (cca 150 tisíc korun), zhruba tolik, kolik vynáší jeho průměrný měsíční zisk.

 

Ceny proudu se pro průmysl a výrobu uvolnily 1.ledna 2008. Liberalisace v  tomto sektoru měla přinést tžní mechanismy a dokonce i  snížení cen. Opak je pravdou. Podnikatelé nyní zvažují omezování výroby a dokonce i propouštění, protože někteří dodavatelé energie opravdu své ceny zvyšují až o 90 procent. Dodejme, že tento sektor odebírá zhruba 75 procent produkce elektrické energie v Polsku. Loňské zdražování pro tuto sféru vyneslo 25 – 30 %.

 

Mnohé polské firmy se už dnes potýkají s menší poptávkou především u zahraničních odběratelů, dochází k masovému propouštění. Nezaměstnanost v Polsku mírně roste (nyní dosahuje 9,1 procent, jistě zatím to lze obecně vysvětlit ročním obdobím). V některých podnicích odbory přistoupily na snížení mezd a zkrácení pracovní doby, cílem je záchrana svého podniku před úpadkem.

 

Polské Ministerstvo hospodářství vedené Waldemarem Pawlakem, šéfem koaliční Strany lidové, připravilo Antikrisový plán pro hospodářství, v němž se počítá se zkracováním pracovní doby i mezd, v plánu je rovněž snížení spotřební daně za energii pro energeticky náročné odběratele.

 

Tento plán je zatím projektem, dosud bylo vládě vytýkáno, že jen uklidňuje a nic prakticky nedělá, aby omezila dopady světové finanční krise na Polsko. Předák největšího odborového svazu Solidarita, Janusz Śniadek, vyjádřil údiv,  že se o antikrisovém plánu ministra dovídá z médií, že s odbory nikdo nic nekonsultoval. Ale už sám fakt, že ministerstvo takový plán chystá dle odborů svědčí o tom, že situace začíná být vážná.

 

O tom, že ne vše je v pořádku svědčí také i ta skutečnost, že náměstek ministra obrany nedávno prozradil, že v jeho resortu je rozpočtová díra ve výši 3 miliard zlotých.  Znamená to, že ministerstvo není s to platit za už realisované dodávky výzbroje a  rostou sankční úroky za opožděné platby. Podle zpráv médií podivná situace panuje rovněž v resortu spravedlnosti, kde mnohé soudy mají na svých účtech částky ve výši 30 zlotých, a musí šetřit i na toaletním papíru. Platby soudním znalcům, obhájcům z úřadu, dodavatelům tepla, energie, různým  jiným poskytovatelům služeb nejsou realizovány.

 

Nakolik výše uvedené problémy vyplývají z počátku rozpočtového roku a nakolik je to důsledek přehodnoceného a špatně navrženého státního rozpočtu, který nepočítal s různými turbulencemi vyplývajícími z vnějších faktorů, se uvidí záhy. Vysocí vládní představitelé, až na výjimky, zatím uklidňují, že vše je pod kontrolou, že žádné rozpočtové díry nejsou a že státu žádná krise nehrozí.

 

   

 

 kodowanie ISO-8859-2