logo czesko-polska witryna internetowa

česko-polská internetová stránka

 home | obsah | aktual | kultura | linky |

www.cepol.stosunki.p  -   czesko-polska witryna internetowa * česko-polská internetová stránka  -  www.cepol.tk

Czechy - UE

W Czechach Lizbona później

cepol 10.12.2008 Wczoraj niższa izba parlamentu zadecydowała, iż kwestia ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego zostanie przeniesiona na luty. Oznacza to, iż czeska prezydencja UE rozpocznie się bez czeskiej akceptacji tego traktatu. Część partii politycznych (Zieloni, Socjaliści oraz Chadecja)  byla za jak najszybszą ścieźką ratyfikacyjną, ale na wniosek prawicowej Obywatelskiej Partii Demokratycznej odłożono obrady.  ODS argumentowała tym, że jeszcze nie wszystkie komisje zdązyły traktat rozpatrzyć oraz, że sprawa ta powinna być w parlamencie rozważana razem z umowami w sprawie bazy radarowej USA na terenie Czech.

 

Wcześniej premier Topolánek oświadczył nawet, że jeśli socjaldemokracja nie zagłosuje za radarem (tzn. bazą radarową USA będącą częścią tarczy antyrakietowej), to ODS  odrzuci Traktat.

Wcześniej, 26 listopada, na wniosek senatu o zgodności z Konstytucją Czech Traktatu decydował Sąd Konstytucyjny, ten orzekł, iż Traktat nie narusza suwerennności Republiki Czeskiej - jest więc zgodny z czeską konstytucja. Decyzja ta rozgoryczyła prezydenta Klausa, który - jak ujawnił jego doradca Jakl, rozważa, iż sam jako głowa państwa zaskarzy7 Traktat do Sądu. Senacki wniosek bowiem dotyczył niektórych fragmentów traktatu, tych najbardziej spornych, ale sąd nie zajmował sie dokumentem jako całością, własnie ten wariant ma jeszcze prezydent rozważyć.

Warto w związku z tym również odnotować możliwość powstania nowej prawicowej partii w Czechach. 7 grudnia rządząca ODS miała swój nadzwyczajny kongres, na którym wybierano nowego przewodniczęcego, staremu (Topolánkowi) bowiem zarzucano, że swoją "realpolityką" doprowadził do kłęski w niedawnych wyborach do senatu i do sejmików wojewódzkich. Kontrkandydatem na stanowisko przewodniczącego partii był prezydent Pragi Pavel Bém. Ten w swoich  tezach programowych akcentując przyczyny porażki ODS w wyborach  wytykał obecnemu kierownictwu partii, że nie jest jednoznaczne w tak podstatwowych kwestiach, jak np. sprawa Traktatu Lizbońskiego. Bém uważa, że stanowisko ODS może być jedyne - odrzucenie Traktatu.

Burmistrz Pragi w końcu przegrał, Topolánek mający poparcie wszystkich delegatów, poza praskimi, ponownie został wybrany na szefa ODS. Częśc polityków prawicowych w odpowiedzi na te wydarzenia nie kryje się zamiarem powołania nowej partii prawicowej - bardziej eurosceptycznej niż obecna ODS. Zauważmy również, że na tym kongresie swojego członkostwa w partii oraz funkcji honorowego przewodniczącego ODS wyrzekł się prezydent Klaus.

Klaus, który partię 18 lat temu zakładał i przez długi czas stał na jej czele, nie może się dalej utożsamiać - jak powiedział w krótkim wystąpieniu - z jej obecną polityką. Nie chce się on pogodzić z tym, że z partii prawicowej oraz obywatelskiej przekształca się ona w ugrupowanie centrystyczne i lobbystyczne.

 

 

 

 

 

 

 kodowanie ISO-8859-2